Приказы

МП СССР № 169 от 28.07.1986
МП СССР от 19.04.1979
МП СССР от 22.12.1980
Приказ КО № 569 от 28.07.1999
Приказ Минпроса № 127 от 10.07.1987

5. Приказ НО № 639 от 01.10.1990
6. Приказ Минобразоввания № 92 от 27.02.1995
7. Приказ Минобразования № 779 от 22.04.1997
8. Приказ Минобразования № 378 от 23.07.1996
9. Приказ Минобразования № 662 от 11.03.1998
10. Приказ Минобразования № 2535 от 06.10.1998
11. Приказ Минэнерго № 6 от 13.01.2003
12. Приказ Минэнерго № 115 от 24.03.2003
13. Приказ Минобразования № 1612 от 15.04.2003
14. Приказ МЧС № 313 от18.06.2003
15. Приказ Минтруда № 153 от 21.06.2003
16. Приказ Минздравсоцразвития № 83 от 16.08.2004
17. Приказ Минздравсоцразвития №160 от 24.02.2005
18. ПриказМинздравсоцразвития № 275 от 15.04.2005
19. Приказ Минздравсоцразвития № 338 от 16.05.2005
20. Приказ Минздравсоцразвития № 413 от 29.05.2006
21. Приказ МЧС № 645 от 12.12.2007
22. Приказ МЧС № 91 от 24.02.2009
23. Приказ Минсоцздравразвития № 290н от 01.06.2009
24. Приказ Минсоцздравразвитие № 1122 от 17.12.2010
25. Приказ Минздравсоцразвития № 342 от 26.04.2011